Sujungtos bylos C-355/18–C-357/18 ir C-479/18: 2019 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austrija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18)/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich ir KL/UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK/DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvė teikti paslaugas – Gyvybės draudimas – Direktyvos 90/619/EEB, 92/96/EEB, 2002/83/EB ir 2009/138/EB – Teisė atsisakyti sutarties – Netinkamas informavimas apie sąlygas pasinaudoti šia teise – Pareiškimo apie sutarties atsisakymą formos reikalavimai – Poveikis draudimo įmonės įsipareigojimams – Terminas – Teisės atsisakyti sutarties pasibaigimas – Galimybė atsisakyti sutarties vėliau, jau ją nutraukus – Išperkamosios sumos grąžinimas – Sumokėtų įmokų grąžinimas – Teisė į kompensacines palūkanas – Senatis)