Forenede sager C-355/18 – C-357/18 og C-479/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 19. december 2019 – Barbara Rust-Hackner (sag C-355/18), Christian Gmoser (sag C-356/18) og Bettina Plackner (sag C-357/18) mod Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich, og KL mod UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK mod DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ mod Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI mod Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (sag C-479/18) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien – Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – fri udveksling af tjenesteydelser – livsforsikring – direktiv 90/619/EØF, direktiv 92/96/EØF, direktiv 2002/83/EF og direktiv 2009/138/EF – opsigelsesret – ukorrekte oplysninger vedrørende betingelserne for udøvelse af opsigelsesretten – formkrav for opsigelseserklæringen – virkningerne på forsikringsselskabets forpligtelser – frist – udløb af opsigelsesretten – mulighed for opsigelse efter aftalens ophævelse – tilbagebetaling af aftalens tilbagekøbsværdi – tilbagebetaling af betalte præmier – ret til ordinære renter – forældelse)