Spojené věci C-355/18 až 357/18 a C-479/18: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 19. prosince 2019 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Landesgericht Salzburg a Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Rakousko) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18) v. Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet a KL v. UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK v. DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ v. Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft a NI v. Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18) („Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb služeb – Životní pojištění – Směrnice 90/619/EHS, 92/96/EHS, 2002/83/ES a 2009/138/ES – Právo na odstoupení od smlouvy – Nesprávné poučení o podmínkách uplatnění tohoto práva – Formální náležitosti prohlášení o odstoupení – Účinky na povinnosti pojišťovny – Lhůta – Zánik práva na odstoupení od smlouvy – Možnost odstoupení následujícího po vypovězení smlouvy – Vyplacení odbytného – Vrácení zaplaceného pojistného – Nárok na úročení – Promlčení“)