Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä EUVL C 126, 28.4.2012