EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 108/2011 ( 2011. gada 30. septembris ), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)