Komisijas Regula (ES) Nr. 51/2011 ( 2011. gada 20. janvāris ), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums