Rakstisks jautājums E-6661/09 iesniedza Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Padomei. Padomes deklarācija par Irānu