Komisijas Regula (EK) Nr. 617/2008 ( 2008. gada 27. jūnijs ), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību