Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums (ACTA) Eiropas Parlamenta 2010. gada 24. novembra rezolūcija par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu (ACTA)