Rakstisks jautājums E-011881/11 Giovanni La Via (PPE) Komisijai. Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projekta 2. pozīcijas īstenošanas statuss: 05 05 nodaļa Pirmspievienošanās pasākumi