Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kuri paredzēti Padomes Lēmumā 2010/656/KĀDP, kas grozīts ar Padomes Lēmumu 2011/221/KĀDP, un Padomes Regulā (EK) Nr. 560/2005, kas grozīta ar Padomes Regulu (ES) Nr. 330/2011, saistībā ar ierobežojošiem pasākumiem pret Kotdivuāru