Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Asamblejas 31. sesijā attiecībā uz grozījumu pieņemšanu Rezolūcijā A.658(16) par atstarojošu materiālu izmantošanu un uzstādīšanu glābšanas līdzekļiem, ostas valsts kontroles kārtībā (2017) (Rezolūcija A.1119(30)) un Apsekojumu pamatnostādnēs, ko paredz apsekošanas un sertifikācijas saskaņotā sistēma (HSSC) (Rezolūcija A.1120(30))