Lieta T-533/10: Prasība, kas celta 2010. gada 24. novembrī — DTS Distribuidora de Televisión Digital /Komisija