Europaparlamentets resolution av den 11 december 2012 om att fullborda en inre e-marknad (2012/2030(INI))