Resolutie van het Europees Parlement van 11 december 2012 inzake het voltooien van de digitale interne markt (2012/2030(INI))