Rakstisks jautājums E-005851/11 Gabriel Mato Adrover (PPE) Komisijai. Gurķu krīze