Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6231 – KKR/Capsugel ) Dokuments attiecas uz EEZ