Rakstisks jautājums E-003221/11 Claude Turmes (Verts/ALE) Komisijai. Lidmašīnu izplūdes gāzu ietekme uz dabu un vidi