Mnenje Evropskega odbora regij – Za bolj trajnostni turizem za mesta in regije EU