Komisijas Regula (ES) Nr. 881/2010 ( 2010. gada 6. oktobris ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai