Tožba Nadzornega organa Efte proti Lihtenštajnu, vložena 10. avgusta 2010 (Zadeva E-11/10)