EFTAn valvontaviranomaisen 10 päivänä elokuuta 2010 Liechtensteinia vastaan nostama kanne (Asia E-11/10)