Žaloba podaná Kontrolním úřadem ESVO dne 10. srpna 2010 proti Lichtenštejnsku (věc E-11/10)