Rakstisks jautājums E-006483/11 Rebecca Harms (Verts/ALE) Komisijai. Oficiālā ES finansējuma loma, attīstot pārvades infrastruktūru Ukrainā