Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie k návrhu rozhodnutia č. 1/2016 spoločného výboru zriadeného podľa dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi$