Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel seoses bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva Interbusi kokkuleppe alusel asutatud ühiskomitee otsuse nr 1/2016 eelnõuga$