Rakstisks jautājums E-005480/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) Komisijai. Ostu pakalpojumu uzlabošana un sadarbība starp zvejniekiem un zinātniekiem