Rakstisks jautājums E-3936/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisijai. Bolkesteina direktīvas (2006/123/EK) ieviešana Zviedrijā un tās ietekme uz ielu tirdzniecību un vietējiem tirgiem