Lieta C-209/10: Tiesas (virspalāta) 2012. gada 27. marta spriedums ( Højesteret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet (EKL 82. pants — Dominējošā stāvoklī esošs pasta uzņēmums, kuram ir pienākums sniegt universālo pakalpojumu, piegādājot konkrētus adresētos pasta sūtījumus — Zemas cenas piemērošana konkrētiem konkurenta bijušajiem klientiem — Pierādījumu neesamība attiecībā uz nodomu — Cenu diskriminācija — Zemas un selektīvas cenas — Konkurenta faktiska vai eventuāla izstumšana (no tirgus) — Ietekme uz konkurenci un līdz ar to — uz patērētājiem — Objektīvs pamatojums)