EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 31/2012 ( 2012. gada 10. februāris ), ar ko groza EEZ līguma XXII pielikumu (Uzņēmējdarbības tiesības)