Rakstisks jautājums E-011149/10 Robert Dušek (S&D) Komisijai. ES un Kanādas nolīgums