Rakstisks jautājums E-7380/10 Bill Newton Dunn (ALDE) Komisijai. Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva