Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula ar ko īsteno ES – Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma divpusējo drošības klauzulu