Rakstisks jautājums E-2160/10 iesniedza Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Komisijai. Tādu gruntsūdeņu paraugu ņemšanas vietu definēšana, kas ir reprezentatīvas attiecīgajiem gruntsūdeņu resursiem