Lieta C-324/09: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 12. jūlija spriedums ( High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — L'Oréal SA u.c./ eBay International AG u.c. (Preču zīmes — Internets — Ar preču zīmi apzīmētu preču, kuras tās īpašnieks paredzējis pārdošanai trešajās valstīs, pārdošanas piedāvājums interneta tirdzniecības vietā, kura paredzēta patērētājiem Savienībā — Šo preču izsaiņošana — Direktīva 89/104/EEK — Regula (EK) Nr. 40/94 — Interneta tirdzniecības vietas operatora atbildība — Direktīva 2000/31/EK ( “Elektroniskās tirdzniecības direktīva” ) — Tiesas rīkojumi minētajam operatoram — Direktīva 2004/48/EK ( “Direktīva par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu” )