TITJUR Ģenerāladvokāta Mengozzi secinājumi, sniegti 2011. gada 28.jūnijā. # Bank Melli Iran pret Eiropas Savienības Padome. # Apelācija - Kopējā ārpolitika un drošības politika - Pret Irānas Islāma Republiku pieņemtie ierobežojošie pasākumi ar mērķi novērst kodolieroču izplatīšanu - Bankas naudas līdzekļu iesaldēšana - Lēmuma nepaziņošana - Juridiskais pamats - Tiesības uz aizstāvību. # Lieta C-548/09 P. Bank Melli Iran/Padome