Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5760 – Lotte Group/Artenius UK Limited ) Dokuments attiecas uz EEZ