Komisijas Regula (ES) Nr. 1158/2010 ( 2010. gada 9. decembris ) par kopīgu drošības metodi, lai novērtētu atbilstību dzelzceļa drošības sertifikātu iegūšanas prasībām Dokuments attiecas uz EEZ