Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 8/2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser Vedtaget af Rådet den 17. marts 2011