Postoj Rady (EU) č. 8/2011 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu Přijatý Radou dne 17. března 2011