Uzaicinājums iesniegt piezīmes par iespējamu valsts atbalstu, kas piešķirts Norsk Film Group piederošajiem uzņēmumiem, atbilstoši 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktam Nolīgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi