Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 948/2012 ( 2012. gada 15. oktobris ), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 1180/2008, ar ko izveido sistēmu informācijas nosūtīšanai par noteiktām liellopu gaļas, teļa gaļas un cūkgaļas piegādēm uz Krievijas Federācijas teritoriju