Rakstisks jautājums E-8043/10 Diogo Feio (PPE) Komisijai. Rekordliels Portugāles parāds (6,5 %)