Pirmās instances tiesas rīkojums (piektā palāta) 2008. gada 19.maijā.#Télévision française 1 SA (TF1) pret Eiropas Kopienu Komisiju.#Prasība atcelt tiesību aktu - Komisijas lēmums, ar kuru daži pasākumi, ko Francijas Republika veikusi France 2 un France 3 labā, ir kvalificēti kā ar kopējo tirgu saderīgs valsts atbalsts - Termiņš prasības celšanai - Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Nepieņemamība.#Lieta T-144/04. Pirmās instances tiesas rīkojums (piektā palāta) 2008. gada 19.maijā.