Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1140/2012 ( 2012. gada 28. novembris ), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [ Coppia Ferrarese (AĢIN)]