Регламент за изпълнение (ЕС) № 1140/2012 на Комисията от 28 ноември 2012 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Coppia Ferrarese (ЗГУ)]