Rakstisks jautājums P-0227/10 iesniedza Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisijai. Satiksmes pārtraukšana uz autoceļa Atēnas—Saloniki