Komisijas Regula (ES) Nr. 52/2011 ( 2011. gada 20. janvāris ), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas pienam un piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums