Padomes Lēmums ( 2011. gada 18. jūlijs ), ar ko groza atbilstošos pasākumus, kas noteikti ar Lēmumu 2009/618/EK par apspriešanās procedūras pabeigšanu ar Gvinejas Republiku saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu, un par minētā lēmuma atcelšanu (2011/465/ES)