Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2020/1051 (2020. gada 16. jūlijs), ar ko izbeidz atkārtoto absorbcijas izmeklēšanu attiecībā uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes čuguna izstrādājumu importu (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 230, 2020. gada 17. jūlijs)